Osmanlı Dönemi porselenden mamul tokmaklı ilaç havanı 8x15cm