Osmanlı Dönemi porselenden mamul tokmaklı ilaç havanı 7x13cm