Osmanlı Dönemi kalemişi işçilikte bitkisel dekorlu pirinçten mamul kapaklı kutu 7x11cm