Osmanlıca “Türkiye Cumhuriyeti” yazılı pirinçten mamul kağıt kıskacı 6x10cm