Dikran Çuhaçıyan’ın hazırladığı ilk Türkçe operetlerden Leblebici Horhor Ağa’nın Ernest Comendinger Constantinople baskısı notası
15 sayfa
35x26cm