Kerkük Kapriyelyan fotoğrafhanesi paspartusunda Kerkük Mutassarıfı Mehmet Bey kabin fotoğraf 23x17cm