Müteferrika, Basmacı İbrahim Efendi Ve Müteferrika Matbaası
Fikret Sarıcaoğlu, Coşkun Yılmaz
2008 tarihli
395 sayfa
Türkçe ve İngilizce