Uzakdoğu 20.yüzyıl pirinçten mamul 3 adet figür 18cm