TURGUT ATALAY (1918-2004)

İstanbul Peyzaj
İmzalı 1995 tarihli
Tual üzeri yağlıboya
50x60cm