Osmanlı Dönemi Societe Anonyme Brasserie Bomonti Constantinople yazılı bira şişesi 30cm